Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 7.781 72,69%
2 kinderen 2.201 20,56%
3 kinderen 561 5,24%
4 kinderen 120 1,12%
5 kinderen en meer 42 0,39%
totaal 10.705 100, -%
TAB 2007 D 232