Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.376 70,60%
2 kinderen 2.300 22,01%
3 kinderen 597 5,71%
4 kinderen 140 1,34%
5 kinderen en meer 35 0,33%
totaal 10.448 100, -%
TAB 2011 D 231