Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2008
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.276 70,33%
2 kinderen 2.301 22,24%
3 kinderen 591 5,71%
4 kinderen 137 1,32%
5 kinderen en meer 40 0,39%
totaal 10.345 100, -%
TAB 2008 D 231