Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 7.384 70,67%
2 kinderen 2.266 21,69%
3 kinderen 609 5,83%
4 kinderen 140 1,34%
5 kinderen en meer 49 0,47%
totaal 10.448 100, -%
TAB 2007 D 231