Aantal rechtgevende kinderen per leeftijd (algemeen), op 31 december 2005
leeftijd aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 530.976 28,31%
6-11 jaar 521.377 27,80%
12-17 jaar 533.953 28,47%
18-24 jaar 270.855 14,44%
> 25 jaar 18.124 0,97%
totaal 1.875.285 100, -%
TAB 2005 D 2-1