Aantal kinderen met een aandoening (*), volgens zelfredzaamheidsgraad en ernst van de gevolgen van de aandoening, op 31 december 2013
ernst van de aandoening aantal kinderen < 21 jaar (*) procent t.o.v. totaal
a) zelfredzaamheidsgraden
0-3 graden 142 0,307%
4-6 graden 225 0,486%
7-9 graden 218 0,471%
totaal 585 1,265%
b) punten volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers 50 0,108%
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 18.668 40,361%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 1.846 3,991%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 5.599 12,105%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 5.321 11,504%
12-14 punten over de 3 pijlers 6.121 13,234%
15-17 punten over de 3 pijlers 3.186 6,888%
18-20 punten over de 3 pijlers 2.119 4,581%
+ 20 punten over de 3 pijlers 2.758 5,963%
Totaal 45.668 98,735%
c) algemeen totaal (a+b) 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 18