Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2014
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 30.032 60,913%
werklozen (**) 8.397 17,031%
gepensioneerden 546 1,107%
invaliden (**) 8.767 17,782%
wezen 1.561 3,166%
totaal 49.303 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2013
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 27.200 58,807%
werklozen (**) 8.747 18,911%
gepensioneerden 492 1,064%
invaliden (**) 8.365 18,085%
wezen 1.449 3,133%
totaal 46.253 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2012
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 26.247 58,399%
werklozen (**) 8.695 19,346%
gepensioneerden 462 1,028%
invaliden (**) 8.077 17,971%
wezen 1.463 3,255%
totaal 44.944 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2011
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 25.181 59,22%
werklozen (**) 8.358 19,66%
gepensioneerden 428 1,01%
invaliden (**) 7.142 16,80%
wezen 1.410 3,32%
totaal 42.519 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2010
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 23.694 58,87%
werklozen (**) 8.304 20,63%
gepensioneerden 436 1,08%
invaliden (**) 6.507 16,17%
wezen 1.308 3,25%
totaal 40.249 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2009
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 21.687 59,20%
werklozen (**) 7.736 21,12%
gepensioneerden 374 1,02%
invaliden (**) 5.640 15,40%
wezen 1.195 3,26%
totaal 36.632 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2008
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 20.840 59,70%
werklozen (**) 7.381 21,14%
gepensioneerden 379 1,09%
invaliden (**) 5.149 14,75%
wezen 1.158 3,32%
totaal 34.907 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2007
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 19.690 59,69%
werklozen (**) 7.149 21,67%
gepensioneerden 393 1,19%
invaliden (**) 4.673 14,17%
wezen 1.084 3,29%
totaal 32.989 100,-%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2006
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 17.835 58,64%
werklozen 6.968 22,91%
gepensioneerden 370 1,22%
invaliden 4.238 13,94%
wezen 1.001 3,29%
totaal 30.412 100,-%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 17
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens socio-professionele categorie van de rechthebbende, op 31 december 2005
socio-professionele categorie aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
werkenden 16.854 58,28%
werklozen 6.776 23,43%
gepensioneerden 348 1,20%
invaliden 3.977 13,75%
wezen 965 3,34%
totaal 28.920 100,-%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 17