Aantal rechthebbenden, volgens aantal rechtgevende kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 3.300 40,347%
2 kinderen 2.308 28,219%
3 kinderen 1.422 17,386%
4 kinderen 688 8,412%
5 kinderen en meer 461 5,636%
Totaal 8.179 100, -%
TAB 2013 D 160