Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 27.200 58,807%
wees 284 0,614%
werkloos < 6 maanden 702 1,518%
werkloos > 6 maanden 2.569 5,554%
gepensioneerd 207 0,448%
invalide 2.689 5,814%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.476 11,839%
gepensioneerd 285 0,616%
invalide (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag
wees 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 16