Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2014
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 30.032 60,913%
wees 307 0,623%
werkloos < 6 maanden 618 1,253%
werkloos > 6 maanden 2.478 5,026%
gepensioneerd 237 0,481%
invalide 2.815 5,710%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.301 10,752%
gepensioneerd 309 0,627%
invalide (***) 5.952 12,072%
wezenbijslag
wees 1.254 2,543%
totaal 49.303 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 27.200 58,807%
wees 284 0,614%
werkloos < 6 maanden 702 1,518%
werkloos > 6 maanden 2.569 5,554%
gepensioneerd 207 0,448%
invalide 2.689 5,814%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.476 11,839%
gepensioneerd 285 0,616%
invalide (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag
wees 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2012
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 26.247 58,399%
wees 294 0,654%
werkloos < 6 maanden 607 1,351%
werkloos > 6 maanden 2.441 5,431%
gepensioneerd 204 0,454%
invalide 2.655 5,907%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.647 12,565%
gepensioneerd 258 0,574%
invalide (***) 5.422 12,064%
wezenbijslag
wees 1.169 2,601%
totaal 44.944 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2011
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 25.181 59,22%
wees 282 0,66%
werkloos < 6 maanden 558 1,31%
werkloos > 6 maanden 2.289 5,38%
gepensioneerd 169 0,40%
invalide 2.310 5,43%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.511 12,96%
gepensioneerd 259 0,61%
invalide (***) 4.832 11,36%
wezenbijslag
wees 1.128 2,65%
totaal 42.519 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2010
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 23.694 58,87%
wees 258 0,64%
werkloos < 6 maanden 596 1,48%
werkloos > 6 maanden 2.141 5,32%
gepensioneerd 175 0,43%
invalide 2.016 5,01%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.567 13,83%
gepensioneerd 261 0,65%
invalide (***) 4.491 11,16%
wezenbijslag
wees 1.050 2,61%
totaal 40.249 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2009
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 21.687 59,20%
wees 228 0,62%
werkloos < 6 maanden 536 1,46%
werkloos > 6 maanden 2.014 5,50%
gepensioneerd 145 0,40%
invalide 1.790 4,89%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.186 14,16%
gepensioneerd 229 0,63%
invalide (***) 3.850 10,51%
wezenbijslag
wees 967 2,64%
totaal 36.632 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2008
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**)
arbeidsprestaties 20.840 59,70%
wees 219 0,63%
werkloos < 6 maanden 416 1,19%
werkloos > 6 maanden 1.738 4,98%
gepensioneerd 144 0,41%
invalide 1.639 4,70%
verhoogde schaal
werkloos (***) 5.227 14,97%
gepensioneerd 235 0,67%
invalide (***) 3.510 10,06%
wezenbijslag
wees 939 2,69%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 19.690 59,69%
wees 185 0,56%
werkloos < 6 maanden 369 1,12%
werkloos > 6 maanden 1.543 4,68%
gepensioneerd 146 0,44%
invalide 1.455 4,41%
verhoogde schaal
werkloos (**) 5.237 15,87%
gepensioneerd 247 0,75%
invalide (**) 3.218 9,75%
wezenbijslag
wees 899 2,73%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2006
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 17.835 58,64%
wees 179 0,59%
werkloos < 6 maanden 348 1,14%
werkloos > 6 maanden 1.437 4,73%
gepensioneerd 134 0,44%
invalide 1.367 4,49%
verhoogde schaal
werkloos 5.183 17,04%
gepensioneerd 236 0,78%
invalide 2.871 9,44%
wezenbijslag
wees 822 2,70%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 16
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, volgens rechtsgrond van de rechthebbende, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal
arbeidsprestaties 16.854 58,28%
wees 167 0,58%
werkloos < 6 maanden 340 1,18%
werkloos > 6 maanden 1.291 4,46%
gepensioneerd 121 0,42%
invalide 1.283 4,44%
verhoogde schaal
werkloos 5.145 17,79%
gepensioneerd 227 0,78%
invalide 2.694 9,32%
wezenbijslag
wees 798 2,76%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 16