Aantal rechthebbenden, volgens aantal rechtgevende kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 518.279 45,302%
2 kinderen 431.491 37,716%
3 kinderen 141.804 12,395%
4 kinderen 38.339 3,351%
5 kinderen en meer 14.136 1,236%
Totaal 1.144.049 100, -%
TAB 2013 D 159