Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 33.651 72,754%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.761 12,455%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 15