Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2014
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 36.487 74,006%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.610 11,379%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 5.952 12,072%
wezenbijslag 1.254 2,543%
totaal 49.303 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2013
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 33.651 72,754%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.761 12,455%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 5.676 12,272%
wezenbijslag 1.165 2,519%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2012
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 32.448 72,197%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.905 13,139%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 5.422 12,064%
wezenbijslag 1.169 2,601%
totaal 44.944 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2011
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 30.789 72,41%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.770 13,57%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 4.832 11,36%
wezenbijslag 1.128 2,65%
totaal 42.519 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2010
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 28.880 71,75%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.828 14,48%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 4.491 11,16%
wezenbijslag 1.050 2,61%
totaal 40.249 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2009
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 26.400 72,07%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.415 14,78%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 3.850 10,51%
wezenbijslag 967 2,64%
totaal 36.632 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2008
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal (**) 24.996 71,61%
verhoogde schaal voor werklozen (***) en gepensioneerden 5.462 15,65%
verhoogde schaal voor invaliden (***) 3.510 10,06%
wezenbijslag 939 2,69%
totaal 34.907 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(***) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per schaal, op 31 december 2007
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 23.388 70,90%
verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden 5.484 16,62%
verhoogde schaal voor invaliden (**) 3.218 9,75%
wezenbijslag 899 2,73%
totaal 32.989 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per schaal, op 31 december 2006
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 21.300 70,04%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 5.419 17,82%
verhoogde schaal voor invaliden 2.871 9,44%
wezenbijslag 822 2,70%
totaal 30.412 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2006 D 15
Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening, per schaal, op 31 december 2005
schaal aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
gewone schaal 20.056 69,35%
verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden 5.372 18,58%
verhoogde schaal voor invaliden 2.694 9,32%
wezenbijslag 798 2,76%
totaal 28.920 100, -%
(*) Gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2005 D 15