Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per leeftijd (algemeen), op 31 december 2013
leeftijd aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 6.332 13,690%
6-11 jaar 15.540 33,598%
12-17 jaar 17.767 38,413%
18-20 jaar 6.614 14,300%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 14-1