Aantal rechtgevende kinderen met een aandoening (*), per rang, op 31 december 2013
rang aantal kinderen (*) procent t.o.v. totaal
rang 1 26.439 57,162%
rang 2 13.585 29,371%
rang 3 4.552 9,842%
rang 4 1.195 2,584%
rang 5 en hoger 482 1,042%
totaal 46.253 100, -%
(*) gehandicapten jonger dan 21 jaar waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
TAB 2013 D 13