Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - verhoogde schaal, op 31 december 2013
0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 170 398 1.253 2.956 - 4.777
rang 2 100 272 677 471 - 1.520
rang 3 84 162 250 54 - 550
rang 4 49 83 62 9 - 203
rang 5 en  hoger 40 39 27 - - 106
totaal 443 954 2.269 3.490 - 7.156
TAB 2013 D 12-8