Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.131 22.938 26.868 23.048 - 93.985
rang 2 16.794 15.685 14.024 3.878 - 50.381
rang 3 10.004 7.719 4.278 427 - 22.428
rang 4 4.354 2.877 1.031 63 - 8.325
rang 5 en  hoger 2.600 1.277 244 8 - 4.129
totaal 54.883 50.496 46.445 27.424 - 179.248
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 12-7