Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2014
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 20.604 22.483 25.933 22.903 - 91.923
rang 2 16.416 15.609 13.731 4.034 - 49.790
rang 3 9.938 7.841 4.289 465 - 22.533
rang 4 4.394 2.877 1.026 59 - 8.356
rang 5 en  hoger 2.545 1.284 246 5 - 4.080
totaal 53.897 50.094 45.225 27.466 - 176.682
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.131 22.938 26.868 23.048 - 93.985
rang 2 16.794 15.685 14.024 3.878 - 50.381
rang 3 10.004 7.719 4.278 427 - 22.428
rang 4 4.354 2.877 1.031 63 - 8.325
rang 5 en  hoger 2.600 1.277 244 8 - 4.129
totaal 54.883 50.496 46.445 27.424 - 179.248
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2012
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.384 23.893 27.929 23.468 - 97.674
rang 2 17.054 15.736 14.331 3.944 - 51.065
rang 3 9.647 7.651 4.329 444 - 22.071
rang 4 4.400 2.955 1.022 64 - 8.441
rang 5 en  hoger 2.704 1.309 276 11 - 4.300
totaal 56.189 51.544 47.887 27.931 - 183.551
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.210 24.367 29.265 23.412 - 99.254
rang 2 17.049 16.096 14.669 3.760 - 51.574
rang 3 9.604 7.653 4.349 429 - 22.035
rang 4 4.394 2.968 1.041 63 - 8.466
rang 5 en  hoger 2.725 1.345 297 12 - 4.379
totaal 55.982 52.429 49.621 27.676 - 185.708
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 23.601 25.327 31.343 23.638 - 103.909
rang 2 17.938 16.899 15.400 3.703 - 53.940
rang 3 9.891 7.965 4.458 385 - 22.699
rang 4 4.401 3.028 1.063 59 - 8.551
rang 5 en  hoger 2.742 1.389 301 12 - 4.444
totaal 58.573 54.608 52.565 27.797 - 193.543
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.179 24.993 31.704 22.905 - 101.781
rang 2 17.246 16.704 15.378 3.453 - 52.781
rang 3 9.358 7.897 4.302 386 - 21.943
rang 4 4.202 2.972 1.027 57 - 8.258
rang 5 en  hoger 2.827 1.409 306 11 - 4.553
totaal 55.812 53.975 52.717 26.812 - 189.316
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2008
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.717 26.746 34.113 22.737 - 106.313
rang 2 17.618 17.899 15.972 3.293 - 54.782
rang 3 9.380 8.261 4.429 398 - 22.468
rang 4 4.253 3.060 1.051 49 - 8.413
rang 5 en  hoger 2.785 1.459 344 13 - 4.601
totaal 56.753 57.425 55.909 26.490 - 196.577
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos (*) - verhoogde schaal, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 23.005 27.459 35.807 23.141 - 109.412
rang 2 17.635 18.602 16.681 3.431 - 56.349
rang 3 9.501 8.663 4.630 438 - 23.232
rang 4 4.386 3.205 1.206 59 - 8.856
rang 5 en  hoger 2.917 1.600 381 19 - 4.917
totaal 57.444 59.529 58.705 27.088 - 202.766
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maand - verhoogde schaal, op 31 december 2006
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 24.212 28.893 38.603 23.733 63 115.504
rang 2 18.246 19.873 17.760 3.528 - 59.407
rang 3 10.050 9.174 4.977 466 - 24.667
rang 4 4.603 3.398 1.295 73 - 9.369
rang 5 en  hoger 3.025 1.785 412 34 - 5.256
totaal 60.136 63.123 63.047 27.834 63 214.203
TAB 2006 D 12-7
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maand - verhoogde schaal, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 26.246 30.597 40.304 23.498 63 120.708
rang 2 19.700 20.815 18.395 3.636 - 62.546
rang 3 10.768 9.550 5.258 489 - 26.065
rang 4 4.859 3.516 1.445 78 - 9.898
rang 5 en  hoger 3.248 1.988 462 33 - 5.731
totaal 64.821 66.466 65.864 27.734 63 224.948
TAB 2005 D 12-7