Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond invalide - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 4.166 6.123 10.029 10.151 308 30.777
rang 2 3.284 4.250 5.058 1.597 10 14.199
rang 3 1.616 1.716 1.218 143 1 4.694
rang 4 584 514 215 8 - 1.321
rang 5 en  hoger 272 197 42 1 - 512
totaal 9.922 12.800 16.562 11.900 319 51.503
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-6