Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond gepensioneerd - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 211 559 1.519 3.672 1.562 7.523
rang 2 120 284 640 465 35 1.544
rang 3 73 113 139 35 3 363
rang 4 25 44 20 4 - 93
rang 5 en  hoger 15 8 6 2 - 31
totaal 444 1.008 2.324 4.178 1.600 9.554
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-5