Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos > 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 15.541 14.846 15.180 12.936 47 58.550
rang 2 10.756 9.177 7.285 2.026 1 29.245
rang 3 5.145 3.610 1.838 196 - 10.789
rang 4 1.726 1.091 320 11 - 3.148
rang 5 en  hoger 887 389 55 3 - 1.334
totaal 34.055 29.113 24.678 15.172 48 103.066
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-4