Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond werkloos < 6 maanden - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 7.095 5.241 4.840 3.459 2 20.637
rang 2 4.222 3.180 2.321 596 - 10.319
rang 3 1.905 1.215 588 61 - 3.769
rang 4 612 358 114 9 - 1.093
rang 5 en  hoger 328 151 29 1 - 509
totaal 14.162 10.145 7.892 4.126 2 36.327
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-3