Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond wees - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 144 759 2.110 2.458 11.929 17.400
rang 2 72 442 906 306 189 1.915
rang 3 39 173 226 31 24 493
rang 4 10 49 35 2 8 104
rang 5 en  hoger 9 22 11 1 - 43
totaal 274 1.445 3.288 2.798 12.150 19.955
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-2