Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, rechtsgrond arbeidsprestaties en tijdelijke werkloosheid - gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 215.799 206.141 217.049 200.791 225 840.005
rang 2 160.759 146.033 129.934 44.444 3 481.173
rang 3 53.652 46.925 29.464 4.015 - 134.056
rang 4 14.522 10.964 4.548 304 - 30.338
rang 5 en  hoger 5.729 3.176 773 31 - 9.709
totaal 450.461 413.239 381.768 249.585 228 1.495.281
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 12-1