Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar per kinderbijslagfonds, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
kinderbijslagfonds / rechtsgrond student leerling werkzoekend (*) gehandicapt (**) totaal
1 1.226 57 150 38 1.471
2 11.467 284 2.288 344 14.383
3 7.078 93 1.012 200 8.383
9 3.099 71 318 75 3.563
10 2.795 68 557 82 3.502
13 10.549 129 603 214 11.495
17 9.455 69 527 223 10.274
19 21.659 213 2.198 509 24.579
24 1.671 42 242 53 2.008
32 10.056 184 1.180 232 11.652
34 2.092 20 160 58 2.330
35 5.858 66 811 169 6.904
36 530 7 85 7 629
39 24.283 430 2.630 587 27.930
41 6.180 220 822 143 7.365
43 14.779 199 965 297 16.240
47 873 1 53 18 945
53 2.533 37 292 56 2.918
62 224 42 27 7 300
70 1.209 33 196 33 1.471
77 906 7 71 16 1.000
78 1.049 13 52 24 1.138
79 283 3 15 3 304
80 726 5 91 18 840
83 65 - 8 5 78
NMBS 5.088 69 276 88 5.521
RKW 14.951 372 1.748 685 17.756
totaal werknemersstelsel 160.684 2.734 17.377 4.184 184.979
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2005 D 114