Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor invaliden (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 7.060 11.402 20.472 17.257 - 56.191
rang 2 6.309 8.658 10.367 2.783 - 28.117
rang 3 4.269 4.581 3.103 310 - 12.263
rang 4 2.108 1.773 736 37 - 4.654
rang 5 en  hoger 1.389 862 184 4 - 2.439
totaal 21.135 27.276 34.862 20.391 - 103.664
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 11-3