Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.301 23.336 28.121 26.004 - 98.762
rang 2 16.894 15.957 14.701 4.349 - 51.901
rang 3 10.088 7.881 4.528 481 - 22.978
rang 4 4.403 2.960 1.093 72 - 8.528
rang 5 en  hoger 2.640 1.316 271 8 - 4.235
totaal 55.326 51.450 48.714 30.914 - 186.404
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 11-2