Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2014
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 20.810 22.963 27.338 26.196 - 97.307
rang 2 16.546 15.927 14.443 4.529 - 51.445
rang 3 10.033 8.019 4.544 522 - 23.118
rang 4 4.431 2.960 1.094 63 - 8.548
rang 5 en  hoger 2.596 1.323 271 6 - 4.196
totaal 54.416 51.192 47.690 31.316 - 184.614
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 21.301 23.336 28.121 26.004 - 98.762
rang 2 16.894 15.957 14.701 4.349 - 51.901
rang 3 10.088 7.881 4.528 481 - 22.978
rang 4 4.403 2.960 1.093 72 - 8.528
rang 5 en  hoger 2.640 1.316 271 8 - 4.235
totaal 55.326 51.450 48.714 30.914 - 186.404
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2012
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.547 24.303 29.217 26.429 - 102.496
rang 2 17.155 16.015 15.004 4.440 - 52.614
rang 3 9.727 7.803 4.564 502 - 22.596
rang 4 4.442 3.038 1.088 73 - 8.641
rang 5 en  hoger 2.735 1.346 306 12 - 4.399
totaal 56.606 52.505 50.179 31.456 - 190.746
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2011
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.345 24.803 30.587 26.316 - 104.051
rang 2 17.147 16.389 15.426 4.209 - 53.171
rang 3 9.683 7.814 4.593 484 - 22.574
rang 4 4.438 3.046 1.099 70 - 8.653
rang 5 en  hoger 2.765 1.378 321 12 - 4.476
totaal 56.378 53.430 52.026 31.091 - 192.925
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 23.735 25.752 32.771 26.602 - 108.860
rang 2 18.049 17.198 16.224 4.182 - 55.653
rang 3 9.979 8.151 4.733 442 - 23.305
rang 4 4.451 3.111 1.133 63 - 8.758
rang 5 en  hoger 2.777 1.426 328 12 - 4.543
totaal 58.991 55.638 55.189 31.301 - 201.119
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2009
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.314 25.421 33.136 25.710 - 106.581
rang 2 17.359 17.010 16.191 3.900 - 54.460
rang 3 9.438 8.060 4.592 428 - 22.518
rang 4 4.250 3.065 1.109 60 - 8.484
rang 5 en  hoger 2.861 1.464 331 11 - 4.667
totaal 56.222 55.020 55.359 30.109 - 196.710
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2008
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 22.862 27.195 35.708 25.575 - 111.340
rang 2 17.750 18.227 16.841 3.764 - 56.582
rang 3 9.459 8.449 4.762 448 - 23.118
rang 4 4.306 3.156 1.151 52 - 8.665
rang 5 en  hoger 2.816 1.524 374 14 - 4.728
totaal 57.193 58.551 58.836 29.853 - 204.433
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden, op 31 december 2007
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 23.218 27.963 37.535 25.935 - 114.651
rang 2 17.769 18.981 17.666 3.879 - 58.295
rang 3 9.600 8.894 5.005 485 - 23.984
rang 4 4.444 3.317 1.318 67 - 9.146
rang 5 en  hoger 2.966 1.673 408 20 - 5.067
totaal 57.997 60.828 61.932 30.386 - 211.143
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden, op 31 december 2006
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 24.399 29.357 40.396 26.516 211 120.879
rang 2 18.376 20.251 18.789 3.993 4 61.413
rang 3 10.149 9.414 5.347 522 1 25.433
rang 4 4.666 3.510 1.440 78 - 9.694
rang 5 en  hoger 3.070 1.872 447 34 - 5.423
totaal 60.660 64.404 66.419 31.143 216 222.842
TAB 2006 D 11-2
Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 26.440 31.060 42.081 26.321 232 126.134
rang 2 19.851 21.209 19.415 4.133 6 64.614
rang 3 10.861 9.801 5.689 546 1 26.898
rang 4 4.918 3.652 1.583 87 - 10.240
rang 5 en  hoger 3.303 2.084 501 35 - 5.923
totaal 65.373 67.806 69.269 31.122 239 233.809
TAB 2005 D 11-2