Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, in de gewone schaal (*), op 31 december 2013
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 242.956 233.669 250.727 233.467 14.073 974.892
rang 2 179.213 163.366 146.144 49.434 238 538.395
rang 3 62.430 53.752 33.473 4.481 28 154.164
rang 4 17.479 13.020 5.252 338 8 36.097
rang 5 en  hoger 7.240 3.943 916 39 - 12.138
totaal 509.318 467.750 436.512 287.759 14.347 1.715.686
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
TAB 2013 D 11-1