Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2014
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 286.743 300.338 337.960 335.389 16.641 1.277.071
rang 2 217.226 213.543 196.569 71.328 258 698.924
rang 3 84.490 76.713 48.469 7.206 31 216.909
rang 4 26.414 20.319 8.576 608 8 55.925
rang 5 en  hoger 12.375 7.165 1.654 69 - 21.263
totaal 627.248 618.078 593.228 414.600 16.938 2.270.092
TAB 2014 D 10