Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2012
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 277.308 269.815 306.354 285.248 14.487 1.153.212
rang 2 201.172 186.538 173.293 56.860 238 618.101
rang 3 74.053 64.753 41.283 5.311 29 185.429
rang 4 23.755 17.840 7.228 472 9 49.304
rang 5 en  hoger 11.332 6.089 1.425 66 - 18.912
totaal 587.620 545.035 529.583 347.957 14.763 2.024.958
TAB 2012 D 10