Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2010
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 272.725 260.831 305.070 271.598 15.362 1.125.586
rang 2 195.292 182.440 172.562 52.324 279 602.897
rang 3 71.639 63.707 40.256 4.887 37 180.526
rang 4 22.932 17.385 7.048 412 12 47.789
rang 5 en  hoger 11.141 6.105 1.399 61 - 18.706
totaal 573.729 530.468 526.335 329.282 15.690 1.975.504
TAB 2010 D 10