Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2008
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 264.454 256.168 311.771 247.896 16.215 1.096.504
rang 2 187.808 182.440 173.235 45.648 310 589.441
rang 3 69.440 64.279 39.762 4.223 41 177.745
rang 4 21.911 17.425 6.933 397 12 46.678
rang 5 en  hoger 10.857 6.290 1.438 59 - 18.644
totaal 554.470 526.602 533.139 298.223 16.578 1.929.012
TAB 2008 D 10