Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2006
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 257.018 252.484 315.466 230.711 17.187 1.072.866
rang 2 180.532 182.066 171.188 41.529 422 575.737
rang 3 67.227 64.778 39.642 4.180 65 175.892
rang 4 21.372 17.612 7.295 495 18 46.792
rang 5 en  hoger 10.636 6.730 1.632 145 3 19.146
totaal 536.785 523.670 535.223 277.060 17.695 1.890.433
TAB 2006 D 10