Aantal rechtgevende kinderen, volgens rang en leeftijd, op 31 december 2005
rang / leeftijd 0-5 jaar 6-11 jaar 12-17 jaar 18-24 jaar > 25 jaar totaal
rang 1 253.677 250.234 314.674 225.286 17.611 1.061.482
rang 2 178.446 181.959 169.998 40.951 426 571.780
rang 3 67.082 64.596 40.153 3.998 65 175.894
rang 4 21.111 17.777 7.423 462 19 46.792
rang 5 en  hoger 10.660 6.811 1.705 158 3 19.337
totaal 530.976 521.377 533.953 270.855 18.124 1.875.285
TAB 2005 D 10