Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, individuele afwijkingen, op 31 december 2007
Nationaliteit van de rechthebbende aantal kinderen procent t.o.v. totaal
België 523 92,08%
Bosnië-Herzegovina 1 0,18%
Frankrijk 2 0,35%
India 1 0,18%
Israël 4 0,70%
Italië 4 0,70%
Marokko 1 0,18%
Nederland 1 0,18%
Polen 1 0,18%
Portugal 8 1,41%
Servië 3 0,53%
Turkije 1 0,18%
USA 8 1,41%
Verenigd Koninkrijk 7 1,23%
Zwitserland 2 0,35%
Afrika (land niet gekend) 1 0,18%
totaal veemdelingen 45 7,92%
totaal kinderen 568 100, -%
TAB 2007 B 87-2