Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, algemene afwijkingen, op 31 december 2007
Minstriële Omzendbrief aantal kinderen procent t.o.v. totaal
a) M.O. 125 - -
b) M.O. 156 (Spanje) - -
c) M.O. 195-201 - -
d) M.O. 213 - -
e-1) M.O.599, totaal vreemdelingen 14 7,73%
Duitsland 4 2,21%
Frankrijk 1 0,55%
Italië 1 0,55%
Marokko 1 0,55%
Nederland 2 1,10%
Turkije 1 0,55%
Zwitserland 1 0,55%
Afrika (land niet gekend) 2 1,10%
Amerika (land niet gekend) 1 0,55%
e-2) M.O.599, totaal Belgen 167 92,27%
algemeen totaal 181 100,- %
TAB 2007 B 87-1