Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide '(c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 239 1 1 3 1 4 2 6 7 22 286
Frankrijk 24.669 48 42 73 26 96 114 203 348 226 25.845
Italië 163 9 20 16 7 28 73 17 107 44 484
Luxemburg 57 2 3 1 1 1 1 2 1 9 78
Nederland 5.075 6 6 22 24 96 47 45 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - - - - - - - 5
Ierland 10 - - 1 - - - - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 95 - 1 - - 2 8 - 3 3 112
Griekenland 27 3 6 - 1 - 3 2 15 7 64
Spanje 195 9 27 10 7 32 27 26 66 66 465
Portugal 181 5 10 - 3 34 26 4 23 9 295
Oostenrijk 8 - 1 - - - - - - - 9
Finland 13 - - - - - 3 - - - 16
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 12 - - - - 1 - - - - 13
Zweden 19 - - - - 2 - - - - 21
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 74 - - - 1 - - - 3 1 79
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 28 2 - - - - 1 - 3 - 34
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 2 - - - - - - - - - 2
Polen 406 - 2 - 1 2 - 1 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - - - - - - - 63
Slovakije 34 - - - - - - - - - 34
Slovenië 8 - - - - - - - - - 8
Roemenië 7 - - - - - - - - - 7
Bulgarije 14 - - - - - - - - - 14
Totaal 31.406 85 119 126 72 298 305 306 639 442 33.798
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-2