Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 332 10 1 10 1 9 26 13 9 34 445
Frankrijk 30.175 83 59 98 47 203 168 516 742 312 32.403
Italië 247 6 26 16 22 55 105 12 108 49 646
Luxemburg 100 5 1 4 2 7 1 3 6 5 134
Nederland 7.262 14 6 42 43 290 149 158 165 105 8.234
Denemarken 12 - - - - - - 6 - - 18
Ierland 18 - 1 - - 2 - 2 - 3 26
Verenigd Koninkrijk 172 1 1 3 4 9 12 1 2 2 207
Griekenland 44 1 4 2 2 - 6 3 15 8 85
Spanje 398 29 43 14 28 115 121 25 122 46 941
Portugal 454 9 5 6 5 42 27 11 41 17 617
Oostenrijk 11 - 1 1 - 1 3 - 4 2 23
Finland 7 - - - - - - - - 1 8
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 20 - - - - 2 - 1 - - 23
Zweden 31 - - - - 4 - - 1 - 36
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 86 1 - - 1 - 1 3 2 - 94
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 5 - - - - - - - - - 5
Hongarije 72 6 7 - 1 2 2 2 6 3 101
Letland 22 - - - - - - - - - 22
Litouwen 13 - - - - - - - 1 - 14
Malta - - - - - 2 - - 2 1 5
Polen 4.418 5 34 17 47 82 100 33 45 46 4.827
Tsjechische Republiek 57 - - - - 2 5 - 2 3 69
Slovakije 133 - 3 - - - 7 - 2 - 145
Slovenië 6 1 - 1 - - 1 - - 1 10
Roemenië 1.099 1 1 1 14 7 7 4 13 4 1.151
Bulgarije 144 - 2 4 6 5 3 5 2 4 175
Kroatië 85 1 1 - - - 2 - 7 - 96
Totaal 45.423 173 196 219 223 839 746 798 1.297 646 50.560
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 337 - - 2 5 9 4 11 12 19 399
Frankrijk 29.216 51 28 93 33 181 103 442 622 251 31.020
Italië 183 3 25 17 16 51 78 19 104 40 536
Luxemburg 82 3 - 3 1 4 1 4 2 1 101
Nederland 5.726 11 10 28 27 193 122 111 93 90 6.411
Denemarken 9 - - - - - - 3 - - 12
Ierland 20 - - - - - - 2 - 2 24
Verenigd Koninkrijk 142 1 - 4 6 4 18 8 3 3 189
Griekenland 45 - 3 - 1 - 3 5 9 6 72
Spanje 313 13 33 22 13 83 118 9 86 35 725
Portugal 366 3 7 2 6 34 19 6 33 16 492
Oostenrijk 10 - - - - 1 - - - - 11
Finland 4 - - 1 - 2 3 - - 2 12
Ijsland 1 - - - - - 1 - - - 2
Noorwegen 13 - - - - 2 2 - - - 17
Zweden 34 - - - - 3 1 - 1 - 39
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 95 1 - - 6 - 3 3 2 1 111
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 9 - - - - - - - - - 9
Hongarije 55 - - - - 4 - 1 4 - 64
Letland 24 - - - - - - - - - 24
Litouwen 14 - - - - - - - - - 14
Malta 2 - - - - - - - - - 2
Polen 3.527 2 25 17 37 61 61 28 36 13 3.807
Tsjechische Republiek 41 - - - 1 3 4 - 1 2 52
Slovakije 90 - 3 - - 3 3 - 4 - 103
Slovenië 10 1 - 1 - - 1 - - 3 16
Roemenië 500 - 5 - 4 15 - - 5 2 531
Bulgarije 73 - - 1 3 2 3 - 1 1 84
Kroatië 76 1 1 - - - - 2 4 - 84
Totaal 41.017 90 140 191 159 655 548 654 1.022 487 44.963
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 344 - - 7 8 13 8 6 8 18 412
Frankrijk 28.993 55 47 125 30 179 126 471 562 259 30.847
Italië 187 3 25 14 16 36 94 15 97 45 532
Luxemburg 70 5 - 7 2 3 2 2 2 3 96
Nederland 5.319 8 7 32 19 189 120 82 79 89 5.944
Denemarken 15 - - - - - - - - - 15
Ierland 17 - - - - 2 - 2 - 3 24
Verenigd Koninkrijk 137 2 - - - 8 8 - 2 3 160
Griekenland 42 2 2 2 - - 7 2 10 5 72
Spanje 235 13 38 12 14 60 89 14 72 45 592
Portugal 355 3 4 2 15 18 13 7 35 17 469
Oostenrijk 18 - - 1 1 4 - - - - 24
Finland 7 - - - - - 3 - - 1 11
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 7 - - - - 2 - - - - 9
Zweden 32 - - - 5 4 - 1 1 - 43
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 104 - - - - - 1 3 1 3 112
Cyprus 1 - - - - - - - - - 1
Estland 5 - - - - - - - - - 5
Hongarije 44 - - - - 1 - 1 4 1 51
Letland 25 - - - - - - - - - 25
Litouwen 9 - - - - 1 - - - - 10
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 3.345 - 26 9 39 55 42 8 19 12 3.555
Tsjechische Republiek 47 - - - - 3 4 1 - 2 57
Slovakije 86 - 3 - - 3 2 - - - 94
Slovenië 6 1 - - - 1 - - - - 8
Roemenië 426 - - 1 5 13 - - - 1 446
Bulgarije 83 - - - 1 3 - 1 - 4 92
Totaal 39.959 92 152 212 155 598 519 616 892 511 43.706
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 320 1 2 7 - 16 5 6 11 18 386
Frankrijk 28.661 70 50 134 31 189 140 392 561 257 30.485
Italië 166 8 21 15 19 38 89 13 109 45 523
Luxemburg 80 6 1 7 1 3 4 - 2 5 109
Nederland 5.167 12 13 31 19 200 101 86 82 77 5.788
Denemarken 3 - - 3 - - - - - - 6
Ierland 7 - - - 2 - - 1 - 2 12
Verenigd Koninkrijk 149 3 1 - 1 8 22 2 2 2 190
Griekenland 42 - 7 - 4 4 11 3 14 5 90
Spanje 241 14 29 11 21 60 82 18 74 53 603
Portugal 268 6 5 - 3 25 26 6 38 19 396
Oostenrijk 27 - 1 1 - 2 - - - - 31
Finland 5 - - - - - - - - - 5
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 1 - - - 1 6 - - - - 8
Zweden 44 - - - - 2 - 1 - - 47
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 98 - - 2 1 1 - 3 2 1 108
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 3 - - - - - - - - - 3
Hongarije 60 5 - - - 1 - - 5 1 72
Letland 12 - - - - - - - - - 12
Litouwen 2 - - - - - - - - - 2
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2.740 - 17 4 21 29 21 13 21 3 2.869
Tsjechische Republiek 48 - - - 1 1 - - - 2 52
Slovakije 75 - 3 - - - - - - - 78
Slovenië 10 - - - - 1 - - - - 11
Roemenië 278 - 2 - - 5 6 - - 1 292
Bulgarije 58 - - - - 6 - - - - 64
Totaal 38.565 125 152 215 125 597 507 544 921 491 42.242
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 271 - 3 7 - 16 2 2 8 18 327
Frankrijk 27.697 56 49 106 33 198 143 353 502 250 29.387
Italië 156 6 17 15 3 41 82 23 98 45 486
Luxemburg 60 7 1 3 1 3 2 - 2 4 83
Nederland 4.930 9 11 31 36 191 100 77 89 62 5.536
Denemarken 11 - 3 2 - - - - - - 16
Ierland 10 - - - - - - 2 - 1 13
Verenigd Koninkrijk 147 1 1 - - 7 11 - 12 4 183
Griekenland 35 6 4 - 1 5 6 2 12 6 77
Spanje 217 11 27 18 29 37 51 15 72 47 524
Portugal 270 4 9 1 7 21 19 5 36 20 392
Oostenrijk 21 - 1 - 1 - 1 - - - 24
Finland 5 - - - - - - 3 - - 8
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 12 - - - - 3 - - - - 15
Zweden 36 - - - - - - - - 1 37
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 74 - - 2 3 - - 3 3 1 86
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 3 - - - - - - - - - 3
Hongarije 43 4 - - - 1 - - 4 - 52
Letland 6 - - - - - - - - - 6
Litouwen 3 - - - - - - - - - 3
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 2.013 1 11 9 15 26 16 13 14 1 2.119
Tsjechische Republiek 20 - - - 1 - - - - - 21
Slovakije 51 - 3 - - 1 - - - - 55
Slovenië 3 - - - - 1 - - - - 4
Roemenië 124 - 2 2 1 2 7 - - 1 139
Bulgarije 43 - - - - - 1 - - - 44
Totaal 36.261 105 142 196 131 553 441 498 852 461 39.640
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 253 - 5 7 - 4 2 7 9 17 304
Frankrijk 27.158 50 50 97 35 152 83 340 491 254 28.710
Italië 157 8 18 14 8 37 69 18 92 44 465
Luxemburg 52 7 1 3 - - 5 - 1 7 76
Nederland 4.866 3 10 32 28 159 63 76 83 70 5.390
Denemarken 9 - - - - - - - - - 9
Ierland 9 - - - - - - 2 - 1 12
Verenigd Koninkrijk 135 - 2 1 3 6 7 2 2 3 161
Griekenland 26 - 8 - 4 1 11 4 10 5 69
Spanje 183 12 30 8 18 27 37 18 67 59 459
Portugal 217 5 10 3 1 25 20 11 38 15 345
Oostenrijk 26 - 1 - - - - - 1 - 28
Finland 4 - - - - - - - - - 4
Ijsland 2 - - - - - - - - - 2
Noorwegen 5 - - - 2 - - - - - 7
Zweden 31 - - - - - 1 - - 1 33
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 52 - - - - - - 3 3 1 59
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 3 - - - - - - - - - 3
Hongarije 31 4 - - 4 - - - 2 - 41
Letland 3 - - - - - - - - - 3
Litouwen 1 - - - - - - - - - 1
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 1.426 3 5 - 15 11 11 4 3 1 1.479
Tsjechische Republiek 32 - - - - 2 - - - - 34
Slovakije 34 - 3 - - - - - - - 37
Slovenië 4 - - - - 1 - - - - 5
Roemenië 97 - - 2 - 2 - - - - 101
Bulgarije 35 - - - - - - 1 - - 36
Totaal 34.851 92 143 167 118 427 309 486 802 478 37.873
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) (*) gepensioneerd (a) (*) gepensioneerd (b) wees (a) (*) < 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (a) (*) > 6 maanden werkloos (b) (**) invalide (a) (*) invalide '(c) (**) wees (d) totaal
Duitsland 233 2 - 3 - 2 5 6 6 26 283
Frankrijk 26.544 58 45 90 19 164 74 293 407 249 27.943
Italië 180 7 23 13 3 27 88 20 107 43 511
Luxemburg 52 3 2 - - 4 2 - 1 8 72
Nederland 5.043 4 10 26 28 111 48 85 63 54 5.472
Denemarken 12 - - - - - - - - - 12
Ierland 13 - - - - - - 4 - 1 18
Verenigd Koninkrijk 110 1 - 1 2 - 5 2 - 3 124
Griekenland 22 2 9 - 3 1 5 3 8 7 60
Spanje 171 6 29 8 5 17 32 24 71 64 427
Portugal 190 1 12 1 1 26 23 8 28 16 306
Oostenrijk 26 - 1 - - - - - 1 2 30
Finland 10 - - - - - 1 - - - 11
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 5 - - - - - - - - - 5
Zweden 22 - - - 1 1 - - - - 24
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 54 - - - 2 - - - 3 1 60
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 37 3 - - - 2 1 - 3 - 46
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 3 - - - - - - - - - 3
Polen 1.002 3 2 - 4 4 3 1 2 1 1.022
Tsjechische Republiek 54 - - - - - - 2 - 2 58
Slovakije 47 - - - - - - - - - 47
Slovenië 4 - - - - 1 - - - - 5
Roemenië 32 4 - - - - - - - - 36
Bulgarije 51 - - - - - - - - - 51
Totaal 33.919 94 133 142 68 360 287 448 700 477 36.628
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (a) gepensioneerd (a) gepensioneerd (b) wees (a) < 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (a) > 6 maanden werkloos (b) (*) invalide (a) invalide '(c) (*) wees (d) totaal
Duitsland 239 1 1 3 1 4 2 6 7 22 286
Frankrijk 24.669 48 42 73 26 96 114 203 348 226 25.845
Italië 163 9 20 16 7 28 73 17 107 44 484
Luxemburg 57 2 3 1 1 1 1 2 1 9 78
Nederland 5.075 6 6 22 24 96 47 45 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - - - - - - - 5
Ierland 10 - - 1 - - - - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 95 - 1 - - 2 8 - 3 3 112
Griekenland 27 3 6 - 1 - 3 2 15 7 64
Spanje 195 9 27 10 7 32 27 26 66 66 465
Portugal 181 5 10 - 3 34 26 4 23 9 295
Oostenrijk 8 - 1 - - - - - - - 9
Finland 13 - - - - - 3 - - - 16
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 12 - - - - 1 - - - - 13
Zweden 19 - - - - 2 - - - - 21
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 74 - - - 1 - - - 3 1 79
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland 1 - - - - - - - - - 1
Hongarije 28 2 - - - - 1 - 3 - 34
Letland 1 - - - - - - - - - 1
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta 2 - - - - - - - - - 2
Polen 406 - 2 - 1 2 - 1 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - - - - - - - 63
Slovakije 34 - - - - - - - - - 34
Slovenië 8 - - - - - - - - - 8
Roemenië 7 - - - - - - - - - 7
Bulgarije 14 - - - - - - - - - 14
Totaal 31.406 85 119 126 72 298 305 306 639 442 33.798
(a) gewone schaal; (b) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (c) verhoogde schaal voor invaliden; (d) wezenbijslag
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 241 1 - 5 - 6 - 2 8 20 283
Frankrijk 23.061 42 27 59 27 127 150 168 349 258 24.268
Italië 162 6 35 5 5 24 91 18 96 50 492
Luxemburg 42 2 - - - 2 5 - 1 9 61
Nederland 4.914 4 18 21 6 96 42 33 49 72 5.255
Denemarken 3 - - - - - - - - - 3
Ierland 17 - - - - - - - - 2 19
Verenigd Koninkrijk 132 - - - 5 1 9 - 3 3 153
Griekenland 25 2 3 - 2 1 5 - 16 11 65
Spanje 167 12 25 5 3 34 29 17 76 66 434
Portugal 161 2 8 3 6 29 24 8 24 12 277
Oostenrijk 5 - 1 - - - - - - - 6
Finland 6 - - - - - - - - - 6
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 14 - - 1 - - - - - - 15
Zweden 18 - - - 2 2 3 - - 1 26
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 35 - - - - - - - - - 35
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 16 - - - - - 2 - 3 - 21
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 50 2 - - - 3 - - - 3 58
Tsjechische Republiek 44 - - - - - - - - - 44
Slovakije 10 - - - 1 - - - - - 11
Slovenië 3 - - - - - - - - - 3
Totaal 29.126 73 117 99 57 325 360 246 625 507 31.535
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2006 B 85-2
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per rechtsgrond, lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf / rechtsgrond arbeids prestaties (*) gepensioneerd (*) gepensioneerd (**) wees (*) < 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (*) > 6 maanden werkloos (**) invalide (*) invalide (***) wees (****) totaal
Duitsland 223 - 1 1 - 4 3 1 8 27 268
Frankrijk 22.668 42 24 77 21 169 111 191 354 255 23.912
Italië 154 7 32 2 10 25 96 22 120 54 522
Luxemburg 45 1 - - - 1 3 - 1 10 61
Nederland 4.791 3 9 27 21 66 28 32 57 69 5.103
Denemarken 8 - - - - - - - - - 8
Ierland 11 - - - - - - - - 2 13
Verenigd Koninkrijk 148 1 - - 1 9 8 - 1 4 172
Griekenland 23 3 3 - 3 2 2 2 17 9 64
Spanje 179 13 24 9 8 30 38 23 73 63 460
Portugal 152 3 10 5 4 31 25 8 29 17 284
Oostenrijk 9 - - - - - - - - - 9
Finland 6 - - - - - - - - - 6
Ijsland - - - - - - - - - - -
Noorwegen 5 - - - - - - - - - 5
Zweden 30 - - - 3 1 - - - 1 35
Liechtenstein - - - - - - - - - - -
Zwitserland 36 - 1 - - - - - - 1 38
Cyprus - - - - - - - - - - -
Estland - - - - - - - - - - -
Hongarije 16 - 1 - - - - - 3 - 20
Letland - - - - - - - - - - -
Litouwen - - - - - - - - - - -
Malta - - - - - - - - - - -
Polen 28 - - - - - - - - 3 31
Tsjechische Republiek 17 - - - - - - - - - 17
Slovakije 3 - - - - - - - - - 3
Slovenië 5 - - - - - - - - - 5
Totaal 28.557 73 105 121 71 338 314 279 663 515 31.036
(*) gewone schaal; (**) verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden; (***) verhoogde schaal voor invaliden; (****) wezenbijslag
TAB 2005 B 85-2