Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 254 3 7 22 286
Frankrijk 25.115 156 348 226 25.845
Italië 240 93 107 44 484
Luxemburg 64 4 1 9 78
Nederland 5.268 53 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 97 9 3 3 112
Griekenland 33 9 15 7 64
Spanje 279 54 66 66 465
Portugal 227 36 23 9 295
Oostenrijk 8 1 - - 9
Finland 13 3 - - 16
Ijsland - - - - -
Noorwegen 13 - - - 13
Zweden 21 - - - 21
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 75 - 3 1 79
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 30 1 3 - 34
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 2 - - - 2
Polen 410 2 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - 63
Slovakije 34 - - - 34
Slovenië 8 - - - 8
Roemenië 7 - - - 7
Bulgarije 14 - - - 14
Totaal 32.293 424 639 442 33.798
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-1