Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2014
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 375 27 9 34 445
Frankrijk 31.122 227 742 312 32.403
Italië 358 131 108 49 646
Luxemburg 121 2 6 5 134
Nederland 7.809 155 165 105 8.234
Denemarken 18 - - - 18
Ierland 22 1 - 3 26
Verenigd Koninkrijk 190 13 2 2 207
Griekenland 52 10 15 8 85
Spanje 609 164 122 46 941
Portugal 527 32 41 17 617
Oostenrijk 13 4 4 2 23
Finland 7 - - 1 8
Ijsland - - - - -
Noorwegen 23 - - - 23
Zweden 35 - 1 - 36
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 91 1 2 - 94
Cyprus - - - - -
Estland 5 - - - 5
Hongarije 83 9 6 3 101
Letland 22 - - - 22
Litouwen 13 - 1 - 14
Malta 2 - 2 1 5
Polen 4.602 134 45 46 4.827
Tsjechische Republiek 59 5 2 3 69
Slovakije 133 10 2 - 145
Slovenië 8 1 - 1 10
Roemenië 1.126 8 13 4 1.151
Bulgarije 164 5 2 4 175
Kroatië 86 3 7 - 96
Totaal 47.675 942 1.297 646 50.560
(*) inclusief eenoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2014 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2013
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 364 4 12 19 399
Frankrijk 30.016 131 622 251 31.020
Italië 289 103 104 40 536
Luxemburg 97 1 2 1 101
Nederland 6.096 132 93 90 6.411
Denemarken 12 - - - 12
Ierland 22 - - 2 24
Verenigd Koninkrijk 165 18 3 3 189
Griekenland 51 6 9 6 72
Spanje 453 151 86 35 725
Portugal 417 26 33 16 492
Oostenrijk 11 - - - 11
Finland 7 3 - 2 12
Ijsland 1 1 - - 2
Noorwegen 15 2 - - 17
Zweden 37 1 1 - 39
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 105 3 2 1 111
Cyprus - - - - -
Estland 9 - - - 9
Hongarije 60 - 4 - 64
Letland 24 - - - 24
Litouwen 14 - - - 14
Malta 2 - - - 2
Polen 3.672 86 36 13 3.807
Tsjechische Republiek 45 4 1 2 52
Slovakije 93 6 4 - 103
Slovenië 12 1 - 3 16
Roemenië 519 5 5 2 531
Bulgarije 79 3 1 1 84
Kroatië 79 1 4 - 84
Totaal 42.766 688 1.022 487 44.963
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2013 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2012
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 378 8 8 18 412
Frankrijk 29.853 173 562 259 30.847
Italië 271 119 97 45 532
Luxemburg 89 2 2 3 96
Nederland 5.649 127 79 89 5.944
Denemarken 15 - - - 15
Ierland 21 - - 3 24
Verenigd Koninkrijk 147 8 2 3 160
Griekenland 48 9 10 5 72
Spanje 348 127 72 45 592
Portugal 400 17 35 17 469
Oostenrijk 24 - - - 24
Finland 7 3 - 1 11
Ijsland - - - - -
Noorwegen 9 - - - 9
Zweden 42 - 1 - 43
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 107 1 1 3 112
Cyprus 1 - - - 1
Estland 5 - - - 5
Hongarije 46 - 4 1 51
Letland 25 - - - 25
Litouwen 10 - - - 10
Malta - - - - -
Polen 3.456 68 19 12 3.555
Tsjechische Republiek 51 4 - 2 57
Slovakije 89 5 - - 94
Slovenië 8 - - - 8
Roemenië 445 - - 1 446
Bulgarije 88 - - 4 92
Totaal 41.632 671 892 511 43.706
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2012 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2011
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 350 7 11 18 386
Frankrijk 29.477 190 561 257 30.485
Italië 259 110 109 45 523
Luxemburg 97 5 2 5 109
Nederland 5.515 114 82 77 5.788
Denemarken 6 - - - 6
Ierland 10 - - 2 12
Verenigd Koninkrijk 163 23 2 2 190
Griekenland 53 18 14 5 90
Spanje 365 111 74 53 603
Portugal 308 31 38 19 396
Oostenrijk 30 1 - - 31
Finland 5 - - - 5
Ijsland - - - - -
Noorwegen 8 - - - 8
Zweden 47 - - - 47
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 105 - 2 1 108
Cyprus - - - - -
Estland 3 - - - 3
Hongarije 66 - 5 1 72
Letland 12 - - - 12
Litouwen 2 - - - 2
Malta - - - - -
Polen 2.807 38 21 3 2.869
Tsjechische Republiek 50 - - 2 52
Slovakije 75 3 - - 78
Slovenië 11 - - - 11
Roemenië 283 8 - 1 292
Bulgarije 64 - - - 64
Totaal 40.171 659 921 491 42.242
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2011 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2010
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 296 5 8 18 327
Frankrijk 28.443 192 502 250 29.387
Italië 244 99 98 45 486
Luxemburg 74 3 2 4 83
Nederland 5.274 111 89 62 5.536
Denemarken 13 3 - - 16
Ierland 12 - - 1 13
Verenigd Koninkrijk 155 12 12 4 183
Griekenland 49 10 12 6 77
Spanje 327 78 72 47 524
Portugal 308 28 36 20 392
Oostenrijk 22 2 - - 24
Finland 8 - - - 8
Ijsland - - - - -
Noorwegen 15 - - - 15
Zweden 36 - - 1 37
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 82 - 3 1 86
Cyprus - - - - -
Estland 3 - - - 3
Hongarije 48 - 4 - 52
Letland 6 - - - 6
Litouwen 3 - - - 3
Malta - - - - -
Polen 2.077 27 14 1 2.119
Tsjechische Republiek 21 - - - 21
Slovakije 52 3 - - 55
Slovenië 4 - - - 4
Roemenië 129 9 - 1 139
Bulgarije 43 1 - - 44
Totaal 37.744 583 852 461 39.640
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2010 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2009
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 271 7 9 17 304
Frankrijk 27.832 133 491 254 28.710
Italië 242 87 92 44 465
Luxemburg 62 6 1 7 76
Nederland 5.164 73 83 70 5.390
Denemarken 9 - - - 9
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 147 9 2 3 161
Griekenland 35 19 10 5 69
Spanje 266 67 67 59 459
Portugal 262 30 38 15 345
Oostenrijk 26 1 1 - 28
Finland 4 - - - 4
Ijsland 2 - - - 2
Noorwegen 7 - - - 7
Zweden 31 1 - 1 33
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 55 - 3 1 59
Cyprus - - - - -
Estland 3 - - - 3
Hongarije 39 - 2 - 41
Letland 3 - - - 3
Litouwen 1 - - - 1
Malta - - - - -
Polen 1.459 16 3 1 1.479
Tsjechische Republiek 34 - - - 34
Slovakije 34 3 - - 37
Slovenië 5 - - - 5
Roemenië 101 - - - 101
Bulgarije 36 - - - 36
Totaal 36.141 452 802 478 37.873
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2009 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2008
land van verblijf / schaal gewone schaal (*) verhoogde schaal voor werklozen (**) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (**) wezenbijslag totaal
Duitsland 246 5 6 26 283
Frankrijk 27.168 119 407 249 27.943
Italië 250 111 107 43 511
Luxemburg 59 4 1 8 72
Nederland 5.297 58 63 54 5.472
Denemarken 12 - - - 12
Ierland 17 - - 1 18
Verenigd Koninkrijk 116 5 - 3 124
Griekenland 31 14 8 7 60
Spanje 231 61 71 64 427
Portugal 227 35 28 16 306
Oostenrijk 26 1 1 2 30
Finland 10 1 - - 11
Ijsland - - - - -
Noorwegen 5 - - - 5
Zweden 24 - - - 24
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 56 - 3 1 60
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 42 1 3 - 46
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 3 - - - 3
Polen 1.014 5 2 1 1.022
Tsjechische Republiek 56 - - 2 58
Slovakije 47 - - - 47
Slovenië 5 - - - 5
Roemenië 36 - - - 36
Bulgarije 51 - - - 51
Totaal 35.031 420 700 477 36.628
(*) inclusief éénoudergezinnen met recht op een toeslag
(**) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2008 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2007
land van verblijf / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen (*) en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden (*) wezenbijslag totaal
Duitsland 254 3 7 22 286
Frankrijk 25.115 156 348 226 25.845
Italië 240 93 107 44 484
Luxemburg 64 4 1 9 78
Nederland 5.268 53 61 54 5.436
Denemarken 5 - - - 5
Ierland 11 - - 1 12
Verenigd Koninkrijk 97 9 3 3 112
Griekenland 33 9 15 7 64
Spanje 279 54 66 66 465
Portugal 227 36 23 9 295
Oostenrijk 8 1 - - 9
Finland 13 3 - - 16
Ijsland - - - - -
Noorwegen 13 - - - 13
Zweden 21 - - - 21
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 75 - 3 1 79
Cyprus - - - - -
Estland 1 - - - 1
Hongarije 30 1 3 - 34
Letland 1 - - - 1
Litouwen - - - - -
Malta 2 - - - 2
Polen 410 2 2 - 414
Tsjechische Republiek 63 - - - 63
Slovakije 34 - - - 34
Slovenië 8 - - - 8
Roemenië 7 - - - 7
Bulgarije 14 - - - 14
Totaal 32.293 424 639 442 33.798
(*) inclusief werkhervatters met recht op het sociaal supplement
TAB 2007 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2006
land van verblijf / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 255 - 8 20 283
Frankrijk 23.484 177 349 258 24.268
Italië 220 126 96 50 492
Luxemburg 46 5 1 9 61
Nederland 5.074 60 49 72 5.255
Denemarken 3 - - - 3
Ierland 17 - - 2 19
Verenigd Koninkrijk 138 9 3 3 153
Griekenland 30 8 16 11 65
Spanje 238 54 76 66 434
Portugal 209 32 24 12 277
Oostenrijk 5 1 - - 6
Finland 6 - - - 6
Ijsland - - - - -
Noorwegen 15 - - - 15
Zweden 22 3 - 1 26
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 35 - - - 35
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 16 2 3 - 21
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 55 - - 3 58
Tsjechische Republiek 44 - - - 44
Slovakije 11 - - - 11
Slovenië 3 - - - 3
Totaal 29.926 477 625 507 31.535
TAB 2006 B 85-1
Aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, per schaal, lidstaten Europese Economische Ruimte, op 31 december 2005
land van verblijf / schaal gewone schaal verhoogde schaal voor werklozen en gepensioneerden verhoogde schaal voor invaliden wezenbijslag totaal
Duitsland 229 4 8 27 268
Frankrijk 23.168 135 354 255 23.912
Italië 220 128 120 54 522
Luxemburg 47 3 1 10 61
Nederland 4.940 37 57 69 5.103
Denemarken 8 - - - 8
Ierland 11 - - 2 13
Verenigd Koninkrijk 159 8 1 4 172
Griekenland 33 5 17 9 64
Spanje 262 62 73 63 460
Portugal 203 35 29 17 284
Oostenrijk 9 - - - 9
Finland 6 - - - 6
Ijsland - - - - -
Noorwegen 5 - - - 5
Zweden 34 - - 1 35
Liechtenstein - - - - -
Zwitserland 36 1 - 1 38
Cyprus - - - - -
Estland - - - - -
Hongarije 16 1 3 - 20
Letland - - - - -
Litouwen - - - - -
Malta - - - - -
Polen 28 - - 3 31
Tsjechische Republiek 17 - - - 17
Slovakije 3 - - - 3
Slovenië 5 - - - 5
Totaal 29.439 419 663 515 31.036
TAB 2005 B 85-1