Samenvattende tabel, aantal buiten het Rijk opgevoede kinderen, op 31 december 2007
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. algemeen totaal
Europese Economische Ruimte 33.798 91,90%
Bilaterale overeenkomsten 2.231 6,07%
Algemene afwijkingen, vreemdelingen 14 0,04%
Algemene afwijkingen, Belgen 167 0,45%
Individuele afwijkingen, vreemdelingen 45 0,12%
Individuele afwijkingen, Belgen 523 1,42%
algemeen totaal 36.778 100, -%
TAB 2007 B 84