Totale uitgaven in EUR voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, in 2008
Toegepaste wetgeving EUR procent t.o.v. algemeen totaal
E.E.R. 52.690.868,95 94,30%
Bilaterale overeenkomsten 912.410,68 1,63%
Algemene afwijkingen,  vreemdelingen (M.O. 599) 81.139,54 0,15%
Algemene afwijkingen,  Belgen (M.O. 599) 719.601,78 1,29%
Individuele afwijkingen,  vreemdelingen 140.787,01 0,25%
Individuele afwijkingen, Belgen 1.330.723,17 2,38%
algemeen totaal 55.875.531,13 100, -%
TAB 2008 B 201-5