Totale uitgaven in EUR voor buiten het Rijk opgevoede kinderen, in 2006
Toegepaste wetgeving EUR procent t.o.v. algemeen totaal
E.E.R. 43.814.951,00 93,19%
Bilaterale overeenkomsten 895.827,53 1,91%
Algemene afwijkingen - 0,00%
Individuele afwijkingen / vreemdelingen 181.008,05 0,38%
Individuele afwijkingen / Belgen 2.123.843,97 4,52%
algemeen totaal 47.015.630,55 100, -%
TAB 2006 B 201-5