Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2014
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
België 636.449,310 93,615%
Bosnië-Herzegovina 2.450,440 0,360%
Brazilië 2.735,760 0,402%
Frankrijk 1.268,800 0,187%
Israël 1.183,020 0,174%
Niet-vermeld 33.371,670 4,909%
Polen - 0,000%
Roemenië 905,160 0,133%
Rusland 552,000 0,081%
Verenigde Staten 944,650 0,139%
Totaal, vreemdelingen 43.411,500 6,385%
algemeen totaal 679.860,810 100, -%
TAB 2014 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2013
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Afrika 19.173,570 18,492%
Amerika 8.324,760 8,029%
Bosnië-Herzegovina 8.792,610 8,480%
Frankrijk 11.629,500 11,216%
Griekenland 5.073,330 4,893%
Groot-Brittannië 13.732,590 13,245%
India 1.051,290 1,014%
Italië 20.961,670 20,217%
Marokko 1.509,560 1,456%
Nederland 4.761,990 4,593%
Zwitserland 8.673,740 8,366%
Totaal, vreemdelingen 103.684,610 100, -%
TAB 2013 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2012
nationaliteit van de rechthebbenden Uitgaven in EUR procent t.o.v. totaal
Andere landen van Afrika 13.824,320 18,213%
Bosnië-Herzegovina 319,000 0,420%
Frankrijk 10.017,990 13,198%
Griekenland 4.604,980 6,067%
Israël 3.005,480 3,960%
Italië 14.408,500 18,983%
Marokko 3.424,830 4,512%
Nederland 3.612,220 4,759%
Portugal 18.213,860 23,996%
Tunesië 932,700 1,229%
Turkije 3.540,080 4,664%
Totaal, vreemdelingen 75.903,960 100, -%
TAB 2012 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2011
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Azië 6.998,95 8,01%
Bosnië-Herzegovina 311,25 0,36%
Frankrijk 18.092,16 20,70%
Ghana 4.042,02 4,62%
Griekenland 4.456,00 5,10%
Israël 3.005,48 3,44%
Italië 28.818,15 32,97%
Oekraïne 3.236,20 3,70%
Portugal 6.631,15 7,59%
Senegal 8.616,84 9,86%
Turkije 3.211,56 3,67%
Totaal, vreemdelingen 87.419,76 100, -%
TAB 2011 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2010
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 303,18 0,27%
Frankrijk 36.741,94 32,27%
Griekenland 3.482,72 3,06%
Israël 4.451,81 3,91%
Italië 28.348,48 24,90%
Marokko 3.259,51 2,86%
Nederland 6.807,17 5,98%
Polen 226,50 0,20%
Portugal 17.678,07 15,53%
Senegal 8.391,60 7,37%
Spanje 229,04 0,20%
Turkije 3.942,89 3,46%
Totaal, vreemdelingen 113.862,91 100, -%
TAB 2010 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2009
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 301,68 0,16%
Duitsland 5.217,98 2,81%
Frankrijk 86.566,79 46,57%
Griekenland 1.393,14 0,75%
Italië 38.913,06 20,93%
Marokko 2.850,80 1,53%
Nederland 12.197,00 6,56%
Portugal 17.895,48 9,63%
Senegal 8.176,20 4,40%
Spanje 1.374,24 0,74%
Turkije 10.751,91 5,78%
USA 237,73 0,13%
Totaal, vreemdelingen 185.876,01 100, -%
TAB 2009 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2008
nationaliteit van de rechthebbenden EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 294,31 0,21%
Duitsland 2.407,88 1,71%
Frankrijk 16.625,21 11,81%
Israël 14.307,22 10,16%
Italië 35.887,83 25,49%
Marokko 1.053,40 0,75%
Nederland 36.009,86 25,58%
Portugal 20.341,14 14,45%
Spanje 1.012,84 0,72%
Turkije 9.840,49 6,99%
USA 3.006,83 2,14%
Totaal, vreemdelinngen 140.787,01 100, -%
TAB 2008 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2007
EUR procent t.o.v. totaal
Bosnië-Herzegovina 284,28 0,24%
Frankrijk 5.667,83 4,74%
India 971,28 0,81%
Israël 18.548,43 15,53%
Italië 8.338,40 6,98%
Marokko 4.999,26 4,18%
Nederland 242,27 0,20%
Polen 1.098,02 0,92%
Portugal 32.838,38 27,49%
Servië 943,08 0,79%
Turkije 7.331,76 6,14%
USA 15.606,69 13,06%
Verenigd Koninkrijk 15.682,40 13,13%
Zweden 314,36 0,26%
Zwitserland 6.606,36 5,53%
Totaal, vreemdelingen 119.472,80 100, -%
TAB 2007 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2006
land van nationaliteit van de rechthebbenden/ schaal EUR procent t.o.v. totaal
België 2.123.843,97 0,92
Canada 17.893 0,78%
Duitsland 1.373 0,06%
Frankrijk 15.135 0,66%
India 1.264 0,05%
Israël 14.027 0,61%
Italië 33.477 1,45%
Marokko 5.809 0,25%
Nederland 7.747 0,34%
Polen 7.395 0,32%
Turkije 7.220 0,31%
USA 21.206 0,92%
Verenigd Koninkrijk 12.338 0,54%
Zwitserland 19.078 0,83%
Afrika (land onbekend) 17.046 0,74%
Totaal 2.304.852,02 100, -%
TAB 2006 B 201-4
Uitgaven in EUR, individuele afwijkingen per land, in 2005
land van nationaliteit van de rechthebbenden/ schaal totaal procent t.o.v. totaal
Belg 2.048.214,68 0,91
Afrikaans land 13.291,74 0,59%
Chili 770,50 0,03%
Duitsland 4.003,03 0,18%
Europees land (niet EER) 1.409,15 0,06%
Frankrijk 14.878,89 0,66%
Ierland 5.674,83 0,25%
Israël 19.288,55 0,86%
Italië 43.617,19 1,95%
Marokko 4.464,85 0,20%
Nederland 17.868,07 0,80%
Pakistan 1.011,33 0,05%
Roemenië 2.217,40 0,10%
Rusalnd 2.005,78 0,09%
Spanje 222,90 0,01%
USA 13.676,66 0,61%
Verenigd Koninkrijk 22.692,16 1,01%
Zweden 1.060,58 0,05%
Zwitserland 24.091,09 1,08%
Totaal 2.240.459,38 100, -%
TAB 2005 B 201-4