Uitgaven in EUR, algemene afwijkingen, in 2008
Ministiële Omzendbrief EUR
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
M.O.599, totaal Belgen 719.601,78
M.O.599, totaal vreemdelingen 81.139,54
Canada 7.200,01
Denemarken 2.126,32
Duitsland 498,93
Frankrijk 3.446,33
India 1.340,92
Israël 12.854,53
Nederland 5.961,85
Noorwegen 1.037,84
Oostenrijk 2.245,68
Spanje 5.122,51
Turkije 1.037,84
USA 4.262,55
Verenigd Koninkrijk 21.618,69
Zwitserland 10.480,02
Amerika (land niet gekend) 1.905,52
algemeen totaal 800.741,32
TAB 2008 B 201-3