Uitgaven in EUR, algemene afwijkingen, in 2006
land van nationaliteit van de rechthebbenden/ schaal EUR
M.O.125 -
M.O.156 (Spanje) -
M.O.195-201 -
M.O.213 -
Totaal -
TAB 2006 B 201-3