Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 3 4 4 - 11
Marokko 54 25 16 6 101
Tunesië 4 1 1 - 6
totaal aantal rechthebbenden 61 30 21 6 118
TAB 2013 B 169-6