Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2014
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 8 8 2 2 20
Marokko 64 29 18 7 118
Tunesië 5 - 3 - 8
totaal aantal rechthebbenden 77 37 23 9 146
TAB 2014 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 3 4 4 - 11
Marokko 54 25 16 6 101
Tunesië 4 1 1 - 6
totaal aantal rechthebbenden 61 30 21 6 118
TAB 2013 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2012
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 5 5 3 - 13
Marokko 58 31 14 7 110
Tunesië - - 1 - 1
totaal aantal rechthebbenden 63 36 18 7 124
TAB 2012 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2011
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 4 5 - - 9
Marokko 62 28 13 5 108
Tunesië 1 - - - 1
totaal aantal rechthebbenden 67 33 13 5 118
TAB 2011 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2010
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 2 3 - - 5
Marokko 67 46 27 22 162
Tunesië - - - - -
totaal aantal rechthebbenden 69 49 27 22 167
TAB 2010 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2009
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 1 3 - - 4
Marokko 70 50 26 28 174
Tunesië 1 1 1 - 3
totaal aantal rechthebbenden 72 54 27 28 181
TAB 2009 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2008
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 1 2 - - 3
Marokko 83 56 33 29 201
Tunesië 1 - 1 1 3
totaal aantal rechthebbenden 85 58 34 30 207
TAB 2008 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2007
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 2 1 - 1 4
Marokko 93 70 37 36 236
Tunesië 1 - 2 1 4
totaal aantal rechthebbenden 96 71 39 38 244
TAB 2007 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2006
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 1 - 1 - 2
Marokko 108 89 49 53 299
Tunesië 1 1 1 1 4
totaal aantal rechthebbenden 110 90 51 54 305
TAB 2006 B 169-6
Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond invalide - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2005
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 3 - - - 3
Marokko 119 98 59 71 347
Tunesië 1 - 1 1 3
totaal aantal rechthebbenden 123 98 60 72 353
TAB 2005 B 169-6