Aantal rechthebbenden voor kinderen opgevoed buiten het Rijk, volgens aantal kinderen, rechtsgrond wees - speciale schaal, bilaterale overeenkomsten, op 31 december 2013
land van verblijf (kinderen) / aantal rechthebbenden 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen totaal
Turkije 3 2 - - 5
Marokko 72 34 19 8 133
Tunesië - 2 - 1 3
totaal aantal rechthebbenden 75 38 19 9 141
TAB 2013 B 169-5